12.1.11

கைம்பெண்

நீயன்றி நிறமில்லை
என்றிருக்கிற என்
சேலையையும் வாழ்வையும்
கறையாக்கப் பார்க்கிறது
இந்த சமூகம்..

1 comment:

அருண் said...

சே!
chanceless di!!!

Post a Comment