25.1.11

உடைகிறேன்

விழும்போதெல்லாம் உடைகிறேன்..
உன் மூக்குக்கண்ணாடிக்குள்..

2 comments:

Post a Comment