12.1.11

இதயம்

என் இதயம் நீ தான்
என்றாயே!
இப்போது என்ன
இதயமாற்று அறுவைசிகிச்சை
செய்துகொண்டாயோ!?

No comments:

Post a Comment