2.1.11

கவிதை

நீ கவிஞனாய் இல்லாவிட்டால் என்ன ?
என் கவிதையாய் இருக்கிறாயே!!!

2 comments:

SRIram said...

awesome..!

அருண் said...

இருக்கட்டும்!!!

Post a Comment