23.9.16

தெளிவான நான்

உன் முன்னாள் காதலியின்
கதையேதோ தூக்கம் மிஞ்சிய 
பின்னிரவில் உதிர்க்கிறாய்..
அவள் அலைபேசியின் கடைசி நான்கு எண்கள்
மறந்துபோனது சுகதுக்கத்தின்
கலவையாகிறது உனக்கு!
தெளிவான பெண்ணொருத்தி
உனக்கு வாய்ப்பாளென்று அவள்
வாழ்த்தியதாய்ச் சொன்னாய்..
இவ்வளவும் பேசியதில் எனக்கேதும்
வருத்தமா என்று வினவுகிறாய்...
வருத்தமென்ன வருத்தம்!
கொஞ்சம் தன்னிலை உணர்தலும்,
முகம் பார்த்திராத அந்த பெண்ணுக்கு
கொஞ்சம் பரிதாபமும் மட்டுமே!
இன்று தெளிவான நான் 
என்றோ  எங்கோ உதிர்த்த வாழ்த்தின் நினைவில்..

5 comments:

Nat Chander said...

pl leave this man for your good

Nat Chander said...

pl leave this man for your good

Aadithya bharath said...

Semma _/\_

Suresh Kumar said...

இரவின் ஆழத்தை , நீளத்தை நீங்காத நினைவுகள் தானே சடுதியில் முடித்துவிடுகிறது

Suresh Kumar said...

இரவின் ஆழத்தை , நீளத்தை நீங்காத நினைவுகள் தானே சடுதியில் முடித்துவிடுகிறது

Post a Comment