2.1.11

அடம்

அடம் பிடிக்கிறது என் பேனா..
கிறுக்கினாலும் உன் பெயர்தான்..

1 comment:

அருணன் கோபால் said...

சில வேளைகளில் அன்பின் மிகுதி நமது மூளையைத் தாண்டியும் போய்விடும் என்பதற்கு இதுவே உதாரணம் !!!

Post a Comment