2.1.11

வெறுமை

உன் வெறுமையால் என் மனம்
நிரம்பியிருக்கிறதென்றால்
என் மனதில்
வெறுமையா? முழுமையா?

1 comment:

anu said...

kayal ......... asathal! badhil illadha oru kelvi

Post a Comment