2.9.16

அப்பா

உணவகம் நிறுத்தப்படும் பேருந்தின்
கடைசி படிக்கட்டில்
இறங்கிப்போன அப்பா திரும்புவதற்கு ஒற்றைக்கால் தவம் புரியும்
பட்டுப்பாவாடைச் சிறுமியின்
பதபதைப்பில் 15 ஆண்டுகள்
பின்னோக்கி வளர்ந்துவிடுவதைத்
தவிர்க்க முடிவதே இல்லை :)

அப்பா வாங்கித்தந்த பிஸ்கட்டின்
சுவையும் பின்னணி கானாப்பாடலும்
பரிதவிப்புமாக திரும்பிப்பார்க்கிறேன்
அப்பா வருவாரா என்று! :)

No comments:

Post a Comment